حسرت به دلـ⁦❤️⁩ـ بمونی...

که حسرت گذاشتی رو دلـ⁦❤️⁩ـ ماموضوعات مرتبط: عشقی
[ شنبه 15 آذر 1399 ] [ 10:27 PM ] [ Dash Reza ]
[ ]

 

 http://roozgozar.comhttp://roozgozar.comhttp://roozgozar.comhttp://roozgozar.comhttp://roozgozar.comhttp://roozgozar.comhttp://roozgozar.comموضوعات مرتبط: جوکاس ام اسعشقیعشقی با عکس
[ پنج شنبه 8 اسفند 1398 ] [ 6:23 AM ] [ Dash Reza ]
[ ]

2 تصاویر متحرک سلام   سری 1

184 1281 تصاویر متحرک سلام   سری 1


[ پنج شنبه 21 فروردين 1398 ] [ 7:6 AM ] [ Dash Reza ]
[ ]

نذر کردم

من برای داشتن تو نذر کردمموضوعات مرتبط: عشقی با عکس
[ سه شنبه 17 مهر 1397 ] [ 10:41 PM ] [ Dash Reza ]
[ ]موضوعات مرتبط: اس ام اسعشقیدل تنگی

برچسب‌ها: گاهی اوقات

[ جمعه 6 اسفند 1395 ] [ 7:43 PM ] [ Dash Reza ]
[ ]

دوستت میدارم...

 

دوستت دارم

امروز بیشتر از دیروز دوستت مى دارم

 و فردا بیشتر از امروز.

و این، ضعف من نیست

قدرت تو است....موضوعات مرتبط: عشقیعشقی با عکسدل تنگیدلتنگی همراه تصویر

برچسب‌ها: دوستت دارمدوستعاشقانه
[ پنج شنبه 11 آذر 1395 ] [ 9:40 AM ] [ Dash Reza ]
[ ]

بـــرای بــا تـــو مانـــدن

بـــرای تصـــاحبت نمـی جنگـــم !

احاطــه ات نمی کنـــم تــا مــال مــن شـــوی!

بـا رقیـــبان نمی جنگـــم !

بـــه قـــول دکتــــر انوشـــه کــه می گفـــت :

عشـــق تملـــک نیـــست ، تعلــــق اســـت!

ولـــی اگـــر بیایــی و بمانـــی،

بـــرای بــا تـــو مانـــدن ، بــا دنیــــا می جنـــگم
........

 موضوعات مرتبط: عشقیعشقی با عکسدل تنگیدلتنگی همراه تصویر
[ یک شنبه 26 مهر 1394 ] [ 3:42 PM ] [ Dash Reza ]
[ ]

ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﻢ...

ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدی ﺑﺮاﯾﺖ ﭼﯿﺰی ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ


ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ
........ !


ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﻢ را ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻧﯽ


 ﺑﺮای ﺳـــــــــــﺎل ﻫﺎ از ﺗﻮ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ

 موضوعات مرتبط: عشقیعشقی با عکسدل تنگیدلتنگی همراه تصویر
[ یک شنبه 26 مهر 1394 ] [ 3:41 PM ] [ Dash Reza ]
[ ]

ﯾﮑــــــے ﺑﺎﯾב ﺑﺎﺷﮧ !!

ﯾﮑــــــے ﺑﺎﯾב ﺑﺎﺷ !!

ﯾﮑــــــےבﻣﻮ ﺻבا ﮐﻨ ،

ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﮐﻮﭼــﯿﮑﺶ ﺻבﺍ ﮐﻨﮧ

ﯾﮧ ﺟــــــﻮﺭے ﮐﮧ ﺣﺎﻝ ﺁבﻡ ﺭﻭ ﺧﻮﺏ ﮐﻨﮧ ؛

ﯾﮧ ﺟـــــﻮﺭے ﮐﮧ ﻫﯿﭽــــﮑﺲ בﯾﮕﮧ ﺑﻠב ﻧﺒــﺎﺷﮧ

ﯾﮑــــــے ﺑﺎﯾב ﺁבﻡ ﺭﻭ ﺑﻠב ﺑﺎﺷﮧ

...

בلم کمــے تــــــو را…!

בروغ چرا ؟؟!!

خیلــے تــــــــــــو را مـے خواهـב …

 موضوعات مرتبط: عشقیعشقی با عکسدل تنگیدلتنگی همراه تصویر

برچسب‌ها: ﯾﮑــــــے ﺑﺎﯾב ﺑﺎﺷﮧ !!
[ یک شنبه 26 مهر 1394 ] [ 3:40 PM ] [ Dash Reza ]
[ ]

عروسک

http://roozgozar.com/gallery/images/gallery/Exis-%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-23672.jpgموضوعات مرتبط: عشقیعشقی با عکس
[ سه شنبه 2 تير 1394 ] [ 1:57 AM ] [ Dash Reza ]
[ ]
صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 44 صفحه بعد